Vår filosofi er at enhver som kontakter oss skal oppleve at de blir ivaretatt og fulgt opp profesjonelt med en høy faglig standard.
Vi tilbyr advokattjenester av god faglig kvalitet til fornuftige og konkurransedyktige satser.

Våre advokater har god saks- og forretningsforståelse og innehar den kompetanse som er nødvendig for å løse saken på beste mulig måte.
Vi er uredde, målbevisste og har alltid klientens interesser i fokus.

Alle våre advokater er medlemmer av Advokatforeningen og vi følger selvsagt Advokatforeningens krav til både faglig og etisk standard, samt løpende etterutdanning.

Om oss

Advokatfirmaet Stenseth ble etablert i 1998 da Advokat John Stenseth etablerte egen praksis i Arkaden.
Ved årsskifte 2005/2006 flyttet firmaet inn i nåværende lokaler i Verksgaten 54, sentralt i Stavanger.

I dag er advokatfirmaet en profesjonell kunnskapsbedrift som leverer førsteklasses juridiske tjenester til næringsliv og private. Advokatfirmaet består av faglig dyktige advokater som kontinuerlig oppdaterer seg på regelverk, rettspraksis og samfunns-utvikling.

Ofte vil de beste resultater oppnås gjennom riktige strategiske valg, og fokus på forhandlingsmuligheter.

Ikke alle saker lar seg løse ut fra forhandling og saken må følgelig inn for retten.

Vi bringer saken inn for retten dersom vi mener din sak er prosedabel. Det å vinne frem med sitt krav er ofte det sentrale, men dette må avveies mot kostnadene med en prosess både i tid, kroner og høyt konfliktnivå. Før vi går til domstolene gir vi deg som klient en klar redegjørelse for din mulighet til å nå frem, samt konsekvensen av et søksmål.