Hva er fri rettshjelp


Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp. Om man har krav på fri rettshjelp er avhengig av hvilken sakstype, og i en del tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt eller formue.
Hvem kan få fri rettshjelp?

Visse saker gir rett på fri rettshjelp uavhengig inntekt eller formue. Dette gjelder blant annet ulike tvangsvedtak, straffesaker, utlendingssaker.

For andre sakstyper er ordningen behovsprøvd, det vil si at enslige ikke kan ha en inntekt på over kr 246 000,- årlig, eller inneha en skattbar formue på over kr 100.000,-. Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi.

Dersom man er gift, eller lever sammen med andre og har felles økonomi, må brutto inntekt ikke overstige kr 369 000,-. Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende.

parallax background

Advokatfirmaet Stenseth

 

EgenandelPersoner i husstand med brutto årlig inntekt på kr 100 000,- og større, må betale en egenandel av utgiftene i behovsprøvde saker når bistanden overstiger 2 timer.

Egenandelen er på 25% av utgiftene hvor minste beløp er én time, kr 945,- og opp til kr 4 725,-.

For personer/husstander med bruttoinntekt under kr 100 000 vil fri rettshjelp alltid være helt gratis.

Fri rettshjelp vil også alltid være helt gratis i de sakstyper hvor det innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekts- og formuesforhold.

Fri rettshjelp gis som hovedregel kun til personer og ikke til selskaper, foreninger eller stiftelser.

Trykk her for å lese mer om fri rettshjelp.