Priser

Vi yter bistand på en rekke saksområder hvor klienten kan ha krav på fri rettshjelp.

I straffesaker har man i de fleste saker rett til fri forsvarer på det offentliges bekostning. Dette gjelder også når man er fornærmet ved en straffbar handling og trenger bistandsadvokat.

Det tas forbehold om endringer av timepris underveis i oppdraget.


Oppdrag med fast pris forutsetter at det ikke kommer problemstillinger som krever ekstra arbeid fra advokatens side. Blir det nødvendig med mer omfattende gjennomgang og tilpasninger, benyttes ordinær timesats for oppdraget. Dette avklares og avtales i første klientmøte.
***
I tillegg til timepris eller fast pris kommer eventuelt reiseutgifter eller offentlige gebyrer (tinglysningsgebyr, registreringsgebyr, skjøte og panteobligasjoner, rettsgebyr mv.) Alle våre klienter får en oppdragsavtale hvor timeprisen er angitt.