Cennik

Zapewniamy pomoc w wielu dziedzinach prawa, w których klient może być uprawniony do bezpłatnej pomocy prawnej.

W sprawach karnych w większości przypadków masz prawo do bezpłatnej obrony na koszt państwa. Obejmuje to również sprawy karne, gdzie istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa i niezbędna jest pomoc prawnika. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stawek godzinowych w czasie wykonywanego zadania.

Stała stawka godzinowa wynika z założenia, że w trakcie pracy prawnika nie pojawią się żadne problemy dodatkowe, wymagające dodatkowej pracy.


Jeśli wymagane będzie obszerne działanie i adaptacje, stosuje się zwykłą stawkę godzinową. Zostanie to sprecyzowane i uzgodnione na pierwszym spotkaniu z klientem.
***
Oprócz stawki godzinowej lub ceny stałej wystąpić mogą koszty podróży lub opłaty publiczne (opłaty rejestracyjne, opłaty sądowe itp.) Wszyscy nasi klienci otrzymują umowę o podjęciu się zadania przez prawnika, w której podana jest stawka godzinowa.