NASZE OBSZARY DZIAŁANIA 
Prawo zagraniczne (prawo imigracyjne: azyl, zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę, imigracja rodzinna, wiza, itp.)
Prawo rodzinne ( małżeństwo, umowa konkubinatu/samboer, podział majątku, separacja, podział opieki rodzicielskiej, rozwód)
Prawo spadkowe (spadki, darowizny)
Prawo rodzinne (opieka rodzicielska, Barnevern)
Prawo budowlane (zniesienie, podzial nieruchomości, wydzielenie działki budowlanej, kontrakty kupna/sprzedaży nieruchomości)
Prawo najmu
Prawo firm
Zarządzanie własnością nieruchomości
Opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej
Inne sprawy