Vår kompetanse 
Fremmedrett (utlendingsrett: asyl, oppholds- og arbeidstillatelse, familieinnvandring, visum m.m.)
Familierett (ektepakt, samboeravtale, samlivsbrudd, barnefordeling og skifte)
Arverett (arv- og skifterett)
Barn og barnevern
Fast eiendom (kontrakt, utskillelse av tomt, seksjonering, mangler ved kjøp og salg av fast eiendom)
Bolig- og husleierett
Selskapsrett (forretningsjuridisk rådgivning, opprettelse av selskap, endring av selskapsform m.m.)
Legat- og eiendomsforvaltning
Vergemål (hjelpeverge)
Andre saker